Var

Utbudet av flipperspel tillgängliga för allmänheten är idag relativt begränsat jämfört med situationen för 15-20 år sedan då man kunde finna ett flipperspel i var pizzeria, pub eller restaurang.

Orsakerna till detta är flera, dels att det juridiskt är omotiverat krångligt och dyrt att ställa ut ett spel pga synnerligen förlegade lagar och regler kring det som kallas Förströelsespel i vilka flipperspel inräknas men också det faktum att som de elektromekaniska maskiner de är kräver relativt mycket service, av människor, som kostar både tid och pengar.

Därför har mängden flipperspel stadigt minskat sen 90-talet.

Trots detta finns dock ett antal platser på vilka man kan spel, däribland ett par av de ställen Flippergubben tillhandahåller spel som t ex Söders Hjärta och Ugglan Boule & Bar, båda på Södermalm i Stockholm.

Fler spelställen i Stockholm går att finna via Stockholm Pinball Locator.